AM i A kategorija

AM i A kategorija

MOPEDI i MOTOCIKLI

AM i A kategorija

Mopedi i Motocikli

B kategorija

Putnički automobil

C kategorija

Kamion

CE kategorija

Kamion sa prikolicom

LEKARSKO UVERENJE

Pre praktične obuke potrebno je da izvadite lekarsko uverenje za odgovarajuću kategoriju.

AM kategorija – škola obezbeđuje
– kacigu, bluetooth vezu

Uslovi za polaganje
– Kandidat može da se upiše sa 15 godine i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršene 16 godine.
– Lična karta je obavezna, potrebno je da je kandidat nosi tokom celokupne obuke.

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu
– 40 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 7 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje vozačku dozvolu B kategorije
– 7 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 7 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

A kategorija – škola obezbeđuje
– kacigu, bluetooth vezu

Uslovi za polaganje
– Kandidat može da se upiše sa 23 godine i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršene 24 godine.

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu
– 40 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 40 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje AM kategoriju
– polaganje testa
– 20 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje B kategoriju
(a ne poseduje AM kategoriju)

– 7 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 40 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje A1 kategoriju
– polaganje testa
– 14 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje A2 kategoriju
– polaganje testa
– 7 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Prijavite se | Apatin

Ukoliko ste se odlučili da krenete sa obukom pošaljite nam upit putem forme ili direktno na mail: as.sale.sombor@gmail.com, takođe, možete nas i pozvati na telefon: 025.300.804

Prijavite se | Sombor

Ukoliko ste se odlučili da krenete sa obukom pošaljite nam upit putem forme ili direktno na mail: as.sale.sombor@gmail.com, takođe, možete nas i pozvati na telefon: 025.300.804