A kategorije

Mopedi, motocikli i teški tricikli

LEKARSKO UVERENJE

PRE PRAKTIČNE OBUKE POTREBNO JE DA IZVADITE LEKARSKO UVERENJE ZA ODGOVARAJUĆU KATEGORIJU

AM KATEGORIJA

– Škola obezbeđuje
kacigu, bluetooth vezu

USLOVI ZA POLAGANJE
– Kandidat može da se upiše sa 15 godina i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršene 16 godine.
– Lična karta je obavezna, potrebno je da je kandidat nosi tokom celokupne obuke

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu
– 40 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 7 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje vozačku dozvolu B kategorije
– 7 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 7 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

A1 KATEGORIJA

– Škola obezbeđuje
kacigu, bluetooth vezu

USLOVI ZA POLAGANJE
– Kandidat može da se upiše sa 15 godina i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršene 16 godine.
– Lična karta je obavezna, potrebno je da je kandidat nosi tokom celokupne obuke

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu
– 40 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 7 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje vozačku dozvolu B kategorije
– 7 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 7 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

A2 KATEGORIJA

– Škola obezbeđuje
kacigu, bluetooth vezu

USLOVI ZA POLAGANJE
– Kandidat može da se upiše sa 15 godina i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršene 16 godine.
– Lična karta je obavezna, potrebno je da je kandidat nosi tokom celokupne obuke

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu
– 40 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 7 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje vozačku dozvolu B kategorije
– 7 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 7 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

A KATEGORIJA

– Škola obezbeđuje
kacigu, bluetooth vezu

USLOVI ZA POLAGANJE
– Kandidat može da se upiše sa 23 godina i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršene 24 godine

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu
– 40 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 40 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje AM kategoriju
– polaganje testa
– 20 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje B kategoriju
(a ne poseduje AM kategoriju)
– 7 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 40 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje A1 kategoriju
– polaganje testa
– 14 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje A2 kategoriju
– polaganje testa
– 7 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

ODABERITE KATEGORIJU

NAŠ TIM JE SPREMAN DA VAM PRENESE SVOJE ZNANJE!

SVE A

Kategorije

B

Putnički automobil

C

Kamion

CE

Kamion sa prikolicom

PRIJAVA | SOMBOR

PRIJAVA | APATIN