Učionice

Učionice za teoretsku obuku

Veoma je bitno da se kandidati osećaju prijatno i ugodno na teoretskim predavanjima, zato ulažemo veliku energiju kako bi svaki kandidat bio zadovoljan izgledom i opremljenošću objekta u kome sluša predavanja naših instruktora.