C kategorija

Kamion

LEKARSKO UVERENJE

PRE PRAKTIČNE OBUKE POTREBNO JE DA IZVADITE LEKARSKO UVERENJE ZA ODGOVARAJUĆU KATEGORIJU

C KATEGORIJA

– Škola obezbeđuje
kamion za obuku i polaganje

USLOVI ZA POLAGANJE
– Kandidat može da se upiše sa 20 godine i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršene 21 godine.– Posedovanje vozačke dozvole B kategorije (ne sme biti probna)

Trajanje obuke za C kategoriju
– 7 časova teorijske nastave
– polaganje testa
– 15 časova praktične obuke
– polaganje vožnje

– vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 12000 kg
– dužine veća od 8 m
– širina veća od 2.4 m
– najveća konstruktivna brzina veća od 80 km/h
– koji ima zatvoreni tovarni sanduk

ODABERITE KATEGORIJU

NAŠ TIM JE SPREMAN DA VAM PRENESE SVOJE ZNANJE!

SVE A

Kategorije

B

Putnički automobil

C

Kamion

CE

Kamion sa prikolicom

PRIJAVA | SOMBOR

PRIJAVA | APATIN