CE kategorija

CE
KATEGORIJA

Kamion sa prikolicom

LEKARSKO UVERENJE

PRE PRAKTIČNE OBUKE POTREBNO JE DA IZVADITE LEKARSKO UVERENJE ZA ODGOVARAJUĆU KATEGORIJU

CE KATEGORIJA

– Škola obezbeđuje
kamion sa prikolicom za obuku i polaganje

USLOVI ZA POLAGANJE
– Posedovanje vozačke dozvole C kategorije

Trajanje obuke za CE kategoriju
– 7 časova praktične obuke
– polaganje praktičnog dela

– Vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 12000 kg
– Dužina veća od 8 m
– Širina veća od 2.4 m
– Najveća konstruktivna brzina veća od 80 km/h
– Koji ima zatvoreni tovarni sanduk– priključno vozilo dužina najmanja 7.5 m sa zatvorenim tovarnim sandukom

ODABERITE KATEGORIJU

NAŠ TIM JE SPREMAN DA VAM PRENESE SVOJE ZNANJE!

SVE A

Kategorije

B

Putnički automobil

C

Kamion

CE

Kamion sa prikolicom

PRIJAVA | SOMBOR

PRIJAVA | APATIN